Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023…

Abdurrahman Hackalı başkanlığında yapılan toplantının ardından alınan kararla 2023 yılı fitre miktarı belirlendi. 70 lira vatandaşların filtrelerini depremzedeler için ramazan ayına kadar teslim edebileceklerini kaydetti.

Kararın ardından Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Konuyla ilgili hadisler, kişinin mevcut sosyo-ekonomik yaşam koşulları ve günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak ülkemizde 2023 yılı fıtra miktarı 70 TL olarak belirlendi.


Bu miktar nakit, gıda vb. olarak verilebilir. ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda günlük oruç tutma bedelidir.


Her mükellef ekonomik durumu ve fıtra gibi günlük yemek giderleri dikkate alınarak belirlenecek bir meblağ verebilir.


fitre nedir?

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fitr); İnsan olarak yaratılmış olmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın şükrü olarak; Dinde zengin bir Müslümana farz olan ve ramazan ayının sonunda belli kimselere verilmek üzere verilen bir sadakadır (Nevevi, el-Mecmû’, VI, 103-105).

Vacip olması sünnetle sabittir (Buhari, Zekat, 70-78; Müslim, Zekat, 12-16; Ebu Davud, Zekat, 18; İbn Mace, Zekat, 21).


Kimler fitre vermeli?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fıtratını vermekle yükümlüdür. Hz.Peygamber, fıtranın köle hür, büyük küçük, erkek ve kadın her Müslümana farz olduğunu bildirmiştir (Ebu Davud, Zekat, 20).


Fıtra ne zaman verilir?

Fıtır sadakasının farz olduğu vakit, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta daha erdemlidir. Ancak bayram günü ve sonrasında da verilebilir. Ancak bayram namazından önce vermek müstehabdır.

Şafii mezhebinde; Meşru bir mazeret olmadıkça, bayramın birinci günü güneş battıktan sonra fıtradan çıkmak haramdır. Ramazanın ilk günlerinde fıtra vermek de caizdir (Nevevi, el-Mecmû’, VI, 128).


Fitre kime verilir?

Fıtır sadakası, kendine bakmak zorunda olmayan fakir Müslümanlara verilir. Fıtır sadakasını ve orucun fidyesini verecek olanın, doğrudan veya dolaylı olarak bir fayda sağlamaması esastır. Aynı kural zekat için de geçerlidir. Bunun için insan, zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi metoduna ve nesline veremez. (Usul, kişinin annesi, babası, dedesi, çocukları, çocukları, torunları ve çocuklarıdır.) Ayrıca eşler zekat, fıtra ve fidye değiş tokuşu yapamazlar.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fıtra verilmez:

a) Anne, baba, büyükanne ve büyükbabalara,

b) Oğul, oğul çocukları, kızı, kızı çocukları ve bunlardan doğan çocukları,

c) Eşine,

d) Zengin, yani temel ihtiyaçları dışında nisap miktarında mala sahip olan,

e) Babası zengin olan ergenlik çağına gelmemiş çocuk (Merginani, el-Hidaye, II, 223-228).

Şafiiler ve Ebu Yusuf’a göre gayrimüslimlere fıtra verilemez (Maverdi, el-Havi, III, 387; X, 519; Merginani, el-Hidâye, II, 223).


Filtre nasıl belirlenir?

Fitrenin amacı, bir fakirin günlük yiyeceğini içinde yaşadığı toplumun yaşam standartlarına göre karşılamak ve böylece bayram sevincine katılmasına katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fitre miktarı belirlenirken kişinin bir günlük (iki öğün) normal beslenme ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçülmesi daha uygundur.

Bir kimse, dindar zenginlere, evladına (anne, baba, dede ve nine), çocukları (oğulları ve torunları) ve hanımına fitre sadakası veremez. Fıtratlar bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. (Marginani, el-Hidâye, II, 224). Ancak kişiye verilen miktar bir fıtradan az olmamalıdır.

Yoruma kapalı.

Xxx Telugu Village Babe Fucking Hot Pussy By Husband Friend MastiAdda Dirty Nights Hot Model ka XXX Porn Film Blonde teen have anal sex with a black man the first time